Πολιτική Απορρήτου

Το παρόν έγγραφο αποτελεί την δήλωση μας σχετικά με τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών του ιστότοπου της enjoyfree : www.enjoyfree.gr Αναγνωρίζουμε ότι η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντικό ζήτημα γι’ αυτό με την παρούσα πολιτική διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων επιθυμούμε να εξηγήσουμε τις πρακτικές μας σχετικά με τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε αυτήν την δικτυακό τόπο. Παρακαλούμε να διαβάστε την πολιτική διασφάλισης προσωπικών δεδομένων προσεκτικά πριν μας παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα. O ιστότοπος www.enjoyfree.gr αποτελεί τη δικτυακή παρουσία της enjoyfree, μέσω της οποίας επιθυμούμε να προωθήσει τα προϊόντα που εμπορεύεται με σκοπό την πώληση τους.

 

Επικοινωνία

 

Στοιχεία επικοινωνίας για θέματα που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Υπέυθυνος Προστασίας Δεδομένων Υπεύθυνος Επεξεργασίας: enjoyfree

Διεύθυνση Email: info@enjoyfree.gr

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Μεσολλογγίου 26, ΤΚ 14231, Νέα Ιωνία.

 

Ο ιστότοπος μας συλλέγει τους παρακάτω τύπους Προσωπικών Δεδομένων: Όνομα, Επίθετο, Πόλη, Νομός, Ταχυδρομικός Κώδικας, Τηλέφωνο, Διεύθυνση Email. Επίσης συλλέγει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων IP και άλλα παρεμφερή στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server).

Λεπτομερής περιγραφή σχετικά με τον κάθε τύπο των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε παρέχεται σε συγκεκριμένα σημεία της παρούσας Πολιτικής Προστασίας ή με εξειδικευμένα κείμενα οδηγιών που εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη πριν από τη Συλλογή των Προσωπικών του Δεδομένων. Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να δοθούν από τον ίδιο τον χρήστη ή, σε περίπτωση που πρόκειται για Δεδομένα Χρήσης, να συλλεχθούν αυτόματα όποτε ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας.

Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα δεδομένα που ζητούνται από τη φόρμα Επικοινωνίας της Ιστοσελίδας είναι υποχρεωτικά και η μη παροχή αυτών των Δεδομένων καθιστά αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών της στον παρόντα ιστότοπο. Σε περιπτώσεις όπου ο ιστότοπος αυτός δηλώνει συγκεκριμένα ότι ορισμένα δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι χρήστες είναι ελεύθεροι να μην παρέχουν τα δεδομένα αυτά, χωρίς συνέπειες στη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας. Οι χρήστες που είναι αβέβαιοι σχετικά με τα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν με την enjoyfree χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην κορυφή αυτής της σελίδας. Οποιαδήποτε χρήση των Cookies από αυτόν τον Ιστότοπο εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας που απαιτείται από τον Χρήστη, εκτός από οποιονδήποτε άλλο σκοπό περιγράφεται στο παρόν έγγραφο και στην Πολιτική Cookies.

 

Μέθοδος και Τόπος Επεξεργασίας των Δεδομένων

 

Η enjoyfree λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την άνευ αδείας πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή των Δεδομένων που συλλέγονται από τον Ιστότοπο. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχει ο Χρήστης, μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, στη βάση δεδομένων του Ιστοτόπου, στον server που φιλοξενείται. Τα δεδομένα αποστέλλονται με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση email μας, όπως αυτή αναγράφεται στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην κορυφή αυτής της σελίδας. Η επεξεργασία δεδομένων, στον λογαριασμό μας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και / ή εργαλείων που έχουν ενεργοποιηθεί με τεχνολογία πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους υποδεικνυόμενους σκοπούς.

 

Νομική βάση της επεξεργασίας

 

Η enjoyfree μπορεί, βάσει του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ και του Άρθρου 5 του Ν. 4624/2019, να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με Χρήστες, εάν ισχύει ένα από τα παρακάτω:

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, (πχ όταν συλλέγουμε δεδομένα βάσει των αρμοδιοτήτων μας από τον οργανισμό)

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας,

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς

 

Ακόμη, χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, οι Χρήστες έχουν συναινέσει στην συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την αποδοχή της αποθήκευσης Cookies στη συσκευή τους. Η συγκατάθεση αυτή παρέχεται με την σχετική επιλογή του Χρήστη, από την πρώτη στιγμή που επισκέπτονται τον ιστότοπο μας, στο παράθυρο που ανοίγει στο κάτω μέρος της οθόνης του. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα, με τις προϋποθέσεις των άρθρων 7, 8 του ΓΚΠΔ.

 

Τόπος Επεξεργασίας

 

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας της enjoyfree, εντός Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση το Data center που φιλοξενεί τον server του ιστότοπου της enjoyfree βρίσκεται στην Ελλάδα. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι εάν η τοποθεσία σας ως χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας βρίσκεται εκτός Ελλάδας ή/και Ε.Ε, τα προσωπικά του σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν εκτός Ελλάδας και Ε.Ε. ακολουθώντας την δρομολόγηση από τον server μέχρι την συσκευή του σας.

 

Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

 

Τα Προσωπικά Δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Η enjoyfree έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω επεξεργασία και εφόσον η συναίνεση αυτή δεν αποσυρθεί, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας από τον Χρήστη. Επιπλέον, η enjoyfree μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όποτε αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής μιας Δημόσιας Αρχής. Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα διαγράφονται. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν μπορούν να εκτελεστούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

 

Ο σκοπός της επεξεργασίας

 

Τα Δεδομένα σχετικά με τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέπουν στην enjoyfree να παρέχει τις Υπηρεσίες του, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Επικοινωνία με τον Χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας και σχετικά με τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για τους σκοπούς που αναφέρονται ήδη και χρησιμοποιούν τις ακόλουθες υπηρεσίες.

 

Επικοινωνία με το Χρήστη

 

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τα Δεδομένα του, ο Χρήστης εξουσιοδοτεί τον παρόντα Δικτυακό Τόπο να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να απαντήσει σε αιτήματα για πληροφορίες, όπως υποδεικνύεται από την επικεφαλίδα της εκάστοτε φόρμας. Δεν γίνεται αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχει ο Χρήστης, μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, στη βάση δεδομένων του Ιστοτόπου, στον server φιλοξενίας του . Απλώς λαμβάνουμε ένα εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εσάς στη διεύθυνση email μας. Ο χρήστης μπορεί να αναιρέσει αυτήν την ενέργεια όποτε το επιθυμεί, στέλνοντας ένα σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας μας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε: Όνομα και Διεύθυνση email.

 

 

Αγορά Προϊόντων

 

Συμπληρώνοντας τη φόρμα Αγοράς Προϊόντων με τα Δεδομένα του, ο Χρήστης εξουσιοδοτεί τον παρόντα Δικτυακό Τόπο να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να προβεί η enjoyfree στην αποστολή των  προϊόντων που πρόσθεση ο Χρήστης στο καλάθι του και πλήρωσε μέσω των διαθέσιμων Τρόπων Πληρωμής που προσφέρει ο ιστότοπος. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στην Βάση Δεδομένων του ιστότοπου και διατηρούνται εκεί μέχρις ότου ολοκληρωθεί η παραλαβή των προϊόντων στην διεύθυνση που ο Χρήστης υπέβαλλε κατά την στιγμή της παραγγελίας. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να δημιουργήσει λογαριασμό μέλους στον ιστότοπο μας, ώστε να μπορεί να προσθέσει νέες παραγγελίες προϊόντων δίχως να υποβάλλει ξανά τα προσωπικά του δεδομένα, αυτά διατηρούνται και μετέπειτα από την παράδοση των προϊόντων αυτών. Ο χρήστης μπορεί να αναιρέσει αυτήν την ενέργεια όποτε το επιθυμεί, στέλνοντας ένα σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας μας.

 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε: Όνομα, Επίθετο, Πόλη, Νομός, Ταχυδρομικός Κώδικας, Τηλέφωνο, Διεύθυνση Email.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

 

Ο ιστότοπος μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Ωστόσο, μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους για να φύγετε από τον ιστότοπό μας, θα πρέπει να σημειώσετε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στους άλλους ιστότοπους. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που παρέχετε κατά την επίσκεψή σας σε τέτοιους ιστότοπους και οι εν λόγω ιστότοποι δεν διέπονται από αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να ελέγχετε τη δήλωση προστασίας απορρήτου που ισχύει για εκείνον τον ιστότοπο.

 

Τα δικαιώματα των Χρηστών

 

Οι χρήστες μπορούν να ασκούν ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα που επεξεργάζονται από την enjoyfree. Ειδικότερα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής:

Να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους όταν έχουν προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων.

Nα αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ειδική ενότητα παρακάτω

Να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν επεξεργάζονται δεδομένα από την enjoyfree, να αποκτήσουν γνωστοποίηση σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να αποκτήσουν αντίγραφο των υπό επεξεργασία δεδομένων

Να επαληθεύσουν και να επιδιορθώσουν επιδιόρθωση τα δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύουν την ακρίβεια των δεδομένων τους και να ζητούν την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους

Να περιορίσουν την επεξεργασία των δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες περιστάσεις, να περιορίζουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η enjoyfree δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα τους για άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευση τους.

Να διαγραφούν τα προσωπικά τους δεδομένα ή να καταργηθούν με άλλο τρόπο. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να ζητήσουν τη διαγραφή των Δεδομένων τους από την enjoyfree.

Να υποβάλλουν μια καταγγελία. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων

 

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα αντικρούσεως της επεξεργασίας

 

Όποτε τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει η enjoyfree ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η enjoyfree, οι Χρήστες μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία αυτή παρέχοντας λόγο σχετικό με την ιδιαίτερη κατάστασή τους δικαιολογεί την αντίρρηση.

 

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

 

Οποιαδήποτε αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων των χρηστών μπορούν να απευθύνονται στην enjoyfree μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα απαντηθούν από την enjoyfree το συντομότερο δυνατόν και πάντοτε εντός ενός μηνός.

 

Νομικές Ενέργειες

 

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από την enjoyfree στο Δικαστήριο ή σε διαδικασίες που οδηγούν σε πιθανές νομικές ενέργειες που προκύπτουν από την κακή χρήση αυτής της Ιστοσελίδας ή των συναφών Υπηρεσιών. Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι μπορεί να υποχρεωθεί η enjoyfree να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των Δημόσιων Αρχών. Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική Προστασίας Δεδομένων, αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να παρέχει στον χρήστη συμπληρωματικές και συμφραζόμενες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων κατόπιν αιτήματος. Για λόγους λειτουργίας και συντήρησης, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να συλλέγει αρχεία που καταγράφουν την αλληλεπίδραση με τον εν λόγω ιστότοπο (αρχεία καταγραφής συστήματος) χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό άλλα προσωπικά δεδομένα (όπως η διεύθυνση IP). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ζητηθούν από την enjoyfree ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στις πληροφορίες επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

 

Αλλαγές στην πολιτική Προστασίας Δεδομένων

 

Η enjoyfree διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τους Χρήστες σε αυτή τη σελίδα και ενδεχομένως σε αυτόν τον Ιστότοπο ή / και – εφόσον αυτό είναι τεχνικά και νομικά εφικτό – στέλνοντας ειδοποίηση στους Χρήστες μέσω οποιωνδήποτε πληροφοριών επικοινωνίας διαθέσιμες στην enjoyfree. Σας συνιστούμε να ελέγχετε συχνά αυτή τη σελίδα, ανατρέχοντας στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος. Σε περίπτωση που οι αλλαγές επηρεάζουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελούνται βάσει της συγκατάθεσης του Χρήστη, η enjoyfree θα συλλέξει νέα συγκατάθεση από τον Χρήστη, όποτε απαιτείται.

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΓΚΠΔ «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 

Δεδομένα Χρήσης

 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτού του Δικτυακού Τόπου και οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι Χρήστες που χρησιμοποιούν αυτή την Ιστοσελίδα, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), την ώρα της αίτησης, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή αίτημα προς το διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται σε απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχής έκβαση, σφάλμα κλπ.), τη χώρα προέλευσης, τις δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν (π.χ. ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε σελίδα του Δικτυακού Τόπου) και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται στον ιστότοπο με ειδική αναφορά στην ακολουθία των σελίδων που επισκέφθηκε και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και / ή το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

 

Χρήστης

 

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτή την Ιστοσελίδα και το οποίο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο Δεδομένων.

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα. Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην παράγραφο Επικοινωνία, αναγράφεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου.

 

Ιστότοπος

 

Μια συλλογή ιστοσελίδων που είναι ομαδοποιημένες και συνήθως συνδεδεμένες με διάφορους τρόπους, μέσω του οποίου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη. Η υπηρεσία που παρέχεται από τον παρόντα ιστότοπο όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους  χρήσης και σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ)

 

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται στο παρόν έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα σημερινά κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

 

Cookies

Μικρά σύνολα δεδομένων που αποθηκεύονται από τον ιστότοπο στη συσκευή του χρήστη.

 

Νομικές Πληροφορίες

 

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει καταρτιστεί με βάση τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και του Ν. 4624/2019. Αυτή η πολιτική απορρήτου σχετίζεται αποκλειστικά με τον παρόντα ιστότοπο.

 

Διαρροή Δεδομένων

 

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΑΠΔΠΧ, εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Σε περίπτωση που η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων.

 

Δικαίωμα προσφυγής / καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική Αρχή:

 

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της www.dpa.gr, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

0